DUYURULAR

GAPGREEN

HABERLER

Ortaokul Düzeyinde Sürdürülebilir Ekoloji Kategorisi 2.si Bebek Bezlerinin Geri Dönüştürülerek Tarım Alanında Kullanılmasının Çevre ve Ekonomiye Katkısı


Sürdürülebilir bir çevre için geri dönüşüm oldukça önemlidir. Birçok madde geri dönüştürülerek kullanılmaktadır. Fakat kullanılan birçok malzemenin geri dönüşümü yapılamamakta ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bunlardan birisi de atık bebek bezleridir. Bebek bezlerinin geri dönüşümünün sağlanmasıyla çevre kirliliği önemli ölçüde azaltılabilir. Bebek bezleri içerisindeki polimer tozlar sayesinde çok fazla suyu emip hapsedebilmektedir. Bebek bezlerinin içerisindeki bu polimer tozların maddi değeri oldukça fazla olup tarım alanında da toprakta su tutucu olarak kullanılmaktadır.

Yapılan bu proje ile bebek bezlerini geri dönüştürerek tarım alanında su tutucu ve çeşitli alanlarda yakıt olarak kullanmak amaçlanmıştır. Ayrıca bebek bezlerinin geri dönüştürülmesinin yolu, dönüşümden elde edilecek kazanç ve bebek bezlerinin geri dönüşümünün çevre kirliliğine olan etkisini gözler önüne sermek de amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bebek bezlerinin çevreye verdiği zararlar araştırılmıştır. Bu zararların çevre kirliliğinden küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine kadar vardığı gözlemlenmiştir. Bebek bezlerinin içerisinde ortalama ne kadar polimer toz olduğunu araştırmak için farklı marka bebek bezleri alınarak içlerindeki polimerler çıkartılmış ve kuyumcu terazilerinde tartılmıştır. Bir bebek bezinden elde edilebilecek ortalama polimer toz miktarı 6,48 gram olarak hesaplanmıştır.

Bu sayı günlük tüketilen bebek bezi miktarı ile çarpıldığında günlük 40,5 ton polimer tozun çöpe atıldığı hesaplanmıştır. İnternet ortamındaki alışveriş sitelerinden yapılan araştırmalar neticesinde bu polimer tozların kilogram fiyatının ortalama olarak 95TL olduğu ve günlük çöpe atılan bebek bezlerindeki polimerlerin alınarak elde edilebilecek karın 3.847.500TL olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan deneyler sonucunda bebek bezlerinden çıkan polimer tozların tarım alanında kullanılmasının su israfının önüne geçebileceği tespit edilmiştir. Aynı ortamda bulunan iki saksıdan birisine toprak diğerine ise eşit miktarda toprak, pamuk ve bebek bezlerinden alınan polimer tozlar konularak eşit miktar su verilmiştir.

Bebek bezinden elde edilen polimerin eklendiği toprağın içerisinde bulunan bitkilerin susuzluğa daha uzun süre dayanabildiği gözlemlenmiştir. Yine yapılan deneyler neticesinde polimer toz bulunan toprağın daha fazla suyu tuttu gözlemlenmiştir. Yapılan deneyler ve hesaplamalar neticesinde bebek bezlerinin geri dönüştürülmesinin ülke ekonomimiz, tarımı ve çevre kirliliği açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir.


Ortaokul Düzeyinde Sürdürülebilir Ekoloji Kategori ...

Ortaokul Düzeyinde Sürdürülebilir Ekoloji Kategorisi 3.sü Akıllı Robotik Sera


Günümüzde, toprağın aşırı gübrelenmeden dolayı zehirlenmesi, hava kirliliği ve su kirliliğinin giderek artması, tarımın da gerilemesine neden olmakta. Bu sebeplerden dolayı sağlıksız ve kalitesiz üretim artmaktadır. Ayrıca dünya pazarlarının besin maddelerine olan ihtiyacı üretimimizin de dış pazarlara açılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı tarımsal üretimin arttırılması ve geliştirilmesi için bir çok önlem alınması gerekir. Bu önlemlerden en önemlilerinden biri ülkemiz iklim koşullarında, kaliteli ve sürekli üretimi mümkün kıldığı için, besin ve enerji yönetiminin bir arada yapılabildiği sera işletmeciliğidir.

Akıllı tarım robotik sistemleri ile geliştirilmiş serada, domates ürün ekiminin yapıldığı alanda mevsim, zaman ve bitki ihtiyaç kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak müdahaleyi esas alan modern bir tarımsal üretim teknolojisi oluşturulması amaçlanmaktadır. Geliştirdiğimiz projede arduino yazılımı ile programı yazılacak akıllı bilgi ve kontrol sistemlerini kullanımıyla kaynak israfının önüne geçmeyi ve kaliteli ürün veriminin arttırılmasını hedeflemekteyiz. Ayrıca ürünün kalitesinden dolayı getirisini artırmayı ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliği en azami duruma indirilmesi amaçlamakta. Geliştirilecek bu akıllı tarım robotik sistem destekli sera projesi ile toprak, işlemeden hasada kadar bitkisel üretimin hemen her döneminde kullanmayı ve üretimin devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Akıllı sera sistemimizde arduino kullanılarak yazılımı programlanmıştır. Arduino kontrol kartımız ile tüm sistem görevlerini otomotik olarak gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Akıllı seramızın kapalı bir ortamda rahatlıkla bitki yetiştirilebilir birşekilde düzeneği kurulmuştur. Akıllı seramız ortamın nemini ölçerek istenilen ihtiyaca göre havalandırma fanını çalıştırarak ortamı havalandırıyor.

Ayrıca sıcaklığını ölçerek programlamada hangi ürün yetiştirilecek ise onun ihtiyacına göre ortam ısısını sıcaklık-soğukluk cihazı ile istenilen ortam sıcaklığına ulaşana kadar ortamı ısıtabiliyor. Akıllı sera düzeneğine yerleştirdiğimiz LDR sensörü ortam ışığını otomotik olarak ölçmekte yetiştirilecek bitkinin ihtiyacına göre mor şerit ledlerin yanmasını sağlayarak ortamın ihtiyacı olan ışık enerjisini otomotik olarak çalıştırabilmekte. Yetiştirilen bitkinin toprağına yerleştirdiğimiz toprak nem sensörü toprağın nemini otomotik her an ölçmekte ve toprağın suya ihtiyacı olduğunu ölçtüğü anda seraya yerleştirdiğimiz su haznesine bağlı su pompasını çalıştırarak damla sulama şeklinde toprağın suya olan doygunluğa ulaşana dek toprağı sulamakta. Tüm bu kontroller akıllı seranın fişi elektriğe bağlı olduğu sürece gerçekleşebilir. Ayrıca anlık kesintilerde sistemin çalışmasının durması ihtimaline karşı olarak akıllı seramızın üzerine yerleştirdiğimiz güneş enerji panelleri ile anlık kesilmelerden sistemin etkilenmemesi ve enerji ihtiyacının sıfıra yakın indirilmesi amacıyla aküye bağlanmış panelleri kullanmaktayız.

Bu şekilde enerji tasarrufu ve çevreye zararın minimuma indirgenmesini hedeflemekteyiz. Akıllı seramızı tüm bu otomotik sistemin dışında uzaktan bağlantı sağlayacağımız telefon ile kontrol edilebilecek şekilde de programladık. Havalandırma, şerit led, sulama, ısıtma gibi sistem özelliklerinin kontrolünü android programlama ile hazırladığımız uygulama ile de mümkün olmaktadır.


Destekleyen Kurumlar

Türkiye’nin En Büyük Doğal Enerji Potansiyeli

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
2030 Yılında Yenilenebilir Enerji Kullanımının %50 ’ye;
2050 Yılının Hedefi ise %80 Ulaşması Hedefleniyor.