Projeler

PROJELER

Ortaokul Düzeyinde Yenilenebilir Enerji Kategorisi 2.si - Güneş Fırınlarından Elde Edilen Isıdan Faydalanarak Oluşturulan Buhar Basıncı ile Rüzgâr Tribünlerinin Dönmesini Sağlamak ve Verimliliğini Arttırmak

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olan güneştir. Güneş enerjisinden birçok alanda faydalanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de güneş fırınlarıdır. Güneş fırınlarında; üzerine gelen ışınlar yansır ve bir noktada toplanır. Işınların toplandığı bu noktada ısı meydana gelir. Bu sayede ısı enerjisi kullanılarak yapılabilecek işler yatapılabilir. Özellikle yurdumuzun sıcak bölgeleri için oldukça kullanışlıdır. Güneş fırınlarının farklı türleri vardır. Genellikle çanak ve mercek şeklinde olanlar oldukça kullanışlıdır. Güneş fırınları bazı bölgelerde yemek pişirme ve sıcak su elde etme amaçlı kullanılmakla birlikte yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Yapılan bu proje ile güneş fırınlarını kullanarak ısı elde etmek ve elde edilen ısı enerjisinden faydalanarak buhar basıncı oluşturup; bu basıncın rüzgâr tribünlerinin döndürülmesini sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca rüzgârın yetersiz olduğu bölgelerde de rüzgâr tribünlerinin kullanılabilmesini sağlamak da amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 85cm çapında bir çanak anten alınarak üzeri aynalı alüminyum folyo ile kaplanmıştır. Oluşturulan güneş fırınından 250-300 derecelik sıcaklık elde edilmiştir. Bu sıcaklık hava durumuna ve güneşin konumuna göre değişmektedir. Yine 14cm çapında bir telefon ekran büyütücü güneş fırını olarak kullanılmıştır. Çanak şeklinde oluşturulan güneş fırınının odak noktasına gelecek şekilde fırınlar birleştirilerek daha fazla ısı elde edilebilmektedir.

Elde edilen bu güneş fırınlarından gelen ısı ile 100 ml suyun 4-8dk da kaynatılabildiği gözlemlenmiştir. Buhar basıncı oluşturmak için metal bir kap tasarlanmış ve düdüklü tencereye benzeyen küçük bir delik açılmıştır. Açılan bu delikten çıkan buhar kuvvetinin küçük çaplardaki rüzgâr tribünlerini döndürdüğü gözlemlenmiştir. Yapılan bu proje ile gündüz güneş enerjisi yardımıyla rüzgâr tribünlerinde elektrik üretilebilecektir. Rüzgâr tribünü buhar gücü ile dönerken aynı zamanda rüzgâr enerjisiyle de dönebilecektir. Gündüzleri güneş enerjisinden alınan ısı sayesinde buhar gücüyle dönerken gece ise rüzgâr ile dönmeye devam edecektir. Bu proje ile rüzgârın yetersiz olduğu bölgelerde güneş enerjisinden faydalanarak rüzgâr tribünlerinin dönmesini sağladığı gözlemlenmiştir. Bu tasarım ile güneş ve rüzgâr enerjisi birlikte elektrik üretebilmektedir.