Projeler

PROJELER

Ortaokul Düzeyinde Sürdürülebilir Ekoloji Kategorisi 2.si Bebek Bezlerinin Geri Dönüştürülerek Tarım Alanında Kullanılmasının Çevre ve Ekonomiye Katkısı

Sürdürülebilir bir çevre için geri dönüşüm oldukça önemlidir. Birçok madde geri dönüştürülerek kullanılmaktadır. Fakat kullanılan birçok malzemenin geri dönüşümü yapılamamakta ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bunlardan birisi de atık bebek bezleridir. Bebek bezlerinin geri dönüşümünün sağlanmasıyla çevre kirliliği önemli ölçüde azaltılabilir. Bebek bezleri içerisindeki polimer tozlar sayesinde çok fazla suyu emip hapsedebilmektedir. Bebek bezlerinin içerisindeki bu polimer tozların maddi değeri oldukça fazla olup tarım alanında da toprakta su tutucu olarak kullanılmaktadır.

Yapılan bu proje ile bebek bezlerini geri dönüştürerek tarım alanında su tutucu ve çeşitli alanlarda yakıt olarak kullanmak amaçlanmıştır. Ayrıca bebek bezlerinin geri dönüştürülmesinin yolu, dönüşümden elde edilecek kazanç ve bebek bezlerinin geri dönüşümünün çevre kirliliğine olan etkisini gözler önüne sermek de amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bebek bezlerinin çevreye verdiği zararlar araştırılmıştır. Bu zararların çevre kirliliğinden küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine kadar vardığı gözlemlenmiştir. Bebek bezlerinin içerisinde ortalama ne kadar polimer toz olduğunu araştırmak için farklı marka bebek bezleri alınarak içlerindeki polimerler çıkartılmış ve kuyumcu terazilerinde tartılmıştır. Bir bebek bezinden elde edilebilecek ortalama polimer toz miktarı 6,48 gram olarak hesaplanmıştır.

Bu sayı günlük tüketilen bebek bezi miktarı ile çarpıldığında günlük 40,5 ton polimer tozun çöpe atıldığı hesaplanmıştır. İnternet ortamındaki alışveriş sitelerinden yapılan araştırmalar neticesinde bu polimer tozların kilogram fiyatının ortalama olarak 95TL olduğu ve günlük çöpe atılan bebek bezlerindeki polimerlerin alınarak elde edilebilecek karın 3.847.500TL olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan deneyler sonucunda bebek bezlerinden çıkan polimer tozların tarım alanında kullanılmasının su israfının önüne geçebileceği tespit edilmiştir. Aynı ortamda bulunan iki saksıdan birisine toprak diğerine ise eşit miktarda toprak, pamuk ve bebek bezlerinden alınan polimer tozlar konularak eşit miktar su verilmiştir.

Bebek bezinden elde edilen polimerin eklendiği toprağın içerisinde bulunan bitkilerin susuzluğa daha uzun süre dayanabildiği gözlemlenmiştir. Yine yapılan deneyler neticesinde polimer toz bulunan toprağın daha fazla suyu tuttu gözlemlenmiştir. Yapılan deneyler ve hesaplamalar neticesinde bebek bezlerinin geri dönüştürülmesinin ülke ekonomimiz, tarımı ve çevre kirliliği açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir.