Projeler

PROJELER

Ortaokul Düzeyinde Sürdürülebilir Ekoloji Kategorisi 3.sü Akıllı Robotik Sera

Günümüzde, toprağın aşırı gübrelenmeden dolayı zehirlenmesi, hava kirliliği ve su kirliliğinin giderek artması, tarımın da gerilemesine neden olmakta. Bu sebeplerden dolayı sağlıksız ve kalitesiz üretim artmaktadır. Ayrıca dünya pazarlarının besin maddelerine olan ihtiyacı üretimimizin de dış pazarlara açılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı tarımsal üretimin arttırılması ve geliştirilmesi için bir çok önlem alınması gerekir. Bu önlemlerden en önemlilerinden biri ülkemiz iklim koşullarında, kaliteli ve sürekli üretimi mümkün kıldığı için, besin ve enerji yönetiminin bir arada yapılabildiği sera işletmeciliğidir.

Akıllı tarım robotik sistemleri ile geliştirilmiş serada, domates ürün ekiminin yapıldığı alanda mevsim, zaman ve bitki ihtiyaç kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak müdahaleyi esas alan modern bir tarımsal üretim teknolojisi oluşturulması amaçlanmaktadır. Geliştirdiğimiz projede arduino yazılımı ile programı yazılacak akıllı bilgi ve kontrol sistemlerini kullanımıyla kaynak israfının önüne geçmeyi ve kaliteli ürün veriminin arttırılmasını hedeflemekteyiz. Ayrıca ürünün kalitesinden dolayı getirisini artırmayı ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliği en azami duruma indirilmesi amaçlamakta. Geliştirilecek bu akıllı tarım robotik sistem destekli sera projesi ile toprak, işlemeden hasada kadar bitkisel üretimin hemen her döneminde kullanmayı ve üretimin devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Akıllı sera sistemimizde arduino kullanılarak yazılımı programlanmıştır. Arduino kontrol kartımız ile tüm sistem görevlerini otomotik olarak gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Akıllı seramızın kapalı bir ortamda rahatlıkla bitki yetiştirilebilir birşekilde düzeneği kurulmuştur. Akıllı seramız ortamın nemini ölçerek istenilen ihtiyaca göre havalandırma fanını çalıştırarak ortamı havalandırıyor.

Ayrıca sıcaklığını ölçerek programlamada hangi ürün yetiştirilecek ise onun ihtiyacına göre ortam ısısını sıcaklık-soğukluk cihazı ile istenilen ortam sıcaklığına ulaşana kadar ortamı ısıtabiliyor. Akıllı sera düzeneğine yerleştirdiğimiz LDR sensörü ortam ışığını otomotik olarak ölçmekte yetiştirilecek bitkinin ihtiyacına göre mor şerit ledlerin yanmasını sağlayarak ortamın ihtiyacı olan ışık enerjisini otomotik olarak çalıştırabilmekte. Yetiştirilen bitkinin toprağına yerleştirdiğimiz toprak nem sensörü toprağın nemini otomotik her an ölçmekte ve toprağın suya ihtiyacı olduğunu ölçtüğü anda seraya yerleştirdiğimiz su haznesine bağlı su pompasını çalıştırarak damla sulama şeklinde toprağın suya olan doygunluğa ulaşana dek toprağı sulamakta. Tüm bu kontroller akıllı seranın fişi elektriğe bağlı olduğu sürece gerçekleşebilir. Ayrıca anlık kesintilerde sistemin çalışmasının durması ihtimaline karşı olarak akıllı seramızın üzerine yerleştirdiğimiz güneş enerji panelleri ile anlık kesilmelerden sistemin etkilenmemesi ve enerji ihtiyacının sıfıra yakın indirilmesi amacıyla aküye bağlanmış panelleri kullanmaktayız.

Bu şekilde enerji tasarrufu ve çevreye zararın minimuma indirgenmesini hedeflemekteyiz. Akıllı seramızı tüm bu otomotik sistemin dışında uzaktan bağlantı sağlayacağımız telefon ile kontrol edilebilecek şekilde de programladık. Havalandırma, şerit led, sulama, ısıtma gibi sistem özelliklerinin kontrolünü android programlama ile hazırladığımız uygulama ile de mümkün olmaktadır.