Projeler

PROJELER

Lise Düzeyinde Yenilenebilir Enerji Kategorisi 1.si - Motorlu ve Motorsuz Karayolu Araçlarında Yanal Rüzgar Kuvvetinden Enerji Verimliliği Sağlamak

Ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına talebi, fosil yakıtların tükenme tehlikesi ve bu yakıtların çevreye verdiği zararlar gibi nedenlerle her geçen gün artmaktadır. Rüzgar enerjisi de talep edilen bu enerji kaynaklarından biridir. Sürdürülebilir enerjiye geçiş sürecinde, yaygın motorlu ve motorsuz araçlarda alternatif enerji kaynaklarının kullanılması önemli bir yenilik sağlamıştır. Ancak bu araçların yaygınlaşmasının önünde en büyük engel, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının yetersizliğidir.

Bu sorunlar, zamanla kullanıcıların bu araçlar yerine, yeniden fosil yakıt kullanan içten yanmalı motorlu araçlara yönelimini arttırmıştır. Motorlu ve motorsuz karayolu araçların teknolojik tasarımı tekrar incelenerek, bu araçların tekerlek tasarımını aerodinamik hale getirerek, yanal rüzgar kuvvetinden ve dönme hareketinden de yararlanarak, mekanik enerji ve elektrik enerjisi elde etmek mümkündür. Bu tekerlek tasarımında, dikey eksenli savonuis rüzgar tribünleri kullanarak enerjide en yüksek verim sağlanacaktır. Böylece bu araçlarda enerji sorunu çözülmesi, yerli ve milli ekonomiye katkı sağlayacak teknoloji yenilikte sağlamak hedeflenmektedir. Bu projede; motorlu ve motorsuz karayolu araçları ile ilgili iyi bir ön araştırma yapılıp, yenilebilir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisinin kullanımına ilişkin teknolojiler ve tekerlek tasarımları üzerinde çözümler geliştirilerek sürece devam edilmiştir. Bu araçlarda, savonuis rüzgar tribünlerinden sağlanan mekanik enerjisini elektrik enerjisine çeviren düzenek kullanılıp, bu enerji araç aküsü ya da bataryaya depolanması sağlanacaktır.

Ayrıca bu rüzgar tribünleri performansı jant üzerine yerleştirilen perdelerle desteklenecektir. Bu araçlarda önden etki eden rüzgar kuvvetini, dikey eksenli rüzgar tribünleri ve tekerlek dönüş kuvvetinden yaralanarak azaltarak, aracın çekiş gücü desteklenebilecektir. Böylece yakıt ve enerji kaybı en aza indirilecektir. Fosil yakıtların tüketimi azaltılacak, ekolojik dengeye katkı ve küresel ısınmanın da önüne geçilebileceği düşünülmektedir.