Projeler

PROJELER

Lise Düzeyinde Yenilenebilir Enerji Kategorisi 2.si - Otonom Çöp Toplayan Robot

Projemizin amacı, yalnızca güneş enerjisi kullanarak dünya üzerinde az bulunan tatlı sulara atılan çöpleri temizlemek ve çevreyi korumaktır. Projemizde sadece Kurulum maliyeti vardır onun haricinde hiçbir kullanım maliyeti bulunmamaktadır. Aynı zamanda Solar güneş enerjisi Doğa dostu olduğu için diğer Nükleer ve Termik enerji Santralleri gibi doğaya zararı yoktur ve çevre dostudur. Solar Enerji Sistemleri Kurulum Maliyetini, Kurulum sağlandıktan birkaç ay veya birkaç yıl içerisinde çıkarmaktadır ve ek gelir kaynağı olarak kullanılmaktadır. Solar Enerji diğer enerji kaynaklarından daha tasarruflu bir şekilde enerji üretmekte ve bu enerjiyi en verimli şekilde kullanmaktadır. Projemizde güneş enerjisini kullanma nedenimiz; Güneş enerjisi yenilebilir ve kirlenme oluşturmayan, temiz bir enerji kaynağıdır. Nüfusun ve sanayileşmenin giderek artması ile dünyada enerji ihtiyacı artış göstermektedir.

Petrol ve doğalgaz kaynaklarının azalması ile veya bu kaynaklara sahip olmayan ülkelerde artan enerji ihtiyacına cevap vermek oldukça sıkıntılı olmaktadır. Bu nedenle, daha temiz ve daha az maliyetli olan yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek bu sıkıntının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artmakta ve bu alanda yapılan çalışmalar da giderek önem kazanmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etme yönteminesolar panel sistemi ya da güneş paneli sistemi adı verilir. Güneş enerjisinin temeli, güneşten dünyaya gelen fotonların güneş panelleri sayesinde toplanması ile, fotonların taşıdığı enerjinin elektrik ve ısı enerjisine çevrilmesine dayanır. Fotonların güneş piline çarpması ile, elektronlar panel yüzeyine çekilir. Bu şekil, güneş panelinin üst ve alt katmanları arasında voltaj oluşmasını sağlar. Panelin üstü ve alt kısmı boyunca oluşan elektrik devresi, elektrik teçhizatına güç akışını sağlar. Bu nedenlerden dolayı hem çevreye zararının olmaması hem de herhangi bir masraf olmadan kullanabilmemiz.

Suyun % 98’i okyanuslarda ve iç denizlerde bulunmakta, fakat tuzlu olduğu için, içme suyu olarak kullanıma, sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun değildir. Dünyadaki suların ancak %2.5’i tatlı sudur. Bunun da %87’si buzullarda, toprakta, atmosferde, yeraltı sularında bulunur ve kullanılamaz durumdadır.