Projeler

PROJELER

Lise Düzeyinde Sürdürülebilir Ekoloji Kategorisi 2.si - Avcı İzleme ve Kaçak Avcı Tespit Sistemi

İlk çağlarda taşla, sopayla başlayan; mızrak, balta, ok ile süregelen alet kullanımı, günümüzde modern silahlarla sürmektedir. Av tutkusu tarih boyunca süregelmesine rağmen günümüzde herkese avlanma izni verilmemesinin nedeni av hayvan türlerinin tükenmesi ihtimalidir. Ülkemizde avlanma yetkisi olan avcıların ormanlık avlanma bölgelerinde, avlanma süreçlerinin izlenmesi ve kaçak avcıların tespiti ile ormanlık alanlarda meydana gelen yangınlarla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kullanılan herhangi bir takip ve tespit sistemi bulunmamaktadır.

Takip ve tespitler kırsal kesimde yaşayan halk tarafından yapılan ihbarlar veya muhafaza ekiplerince sahalarda devriye atarak yapılmaktadır. Acılar avlanırken ateşli silahlar grubundan olan av tüfekleri kullanmaktadır. Akustik tabanlı silahlı ateş tespit sistemleri mermilerin namludan çıkarken oluşturduğu ses dalgalarını ve mermilerin hedefe giderken oluşturduğu şok dalgalarını algılayarak merminin geliş yönünü ve ateş kaynaklarının konumlarını tespit eden sistemlerdir. Silahın patlamasıyla oluşan iki akustik dalgadan birisi, namludan dairesel dalgalar şeklinde ses hızında yayılan ses dalgalarıdır. Şok dalgaları tek başına konum belirlemede yeterli olmamakla birlikte namlu sesi ile birlikte kullanıldığında konum belirlemede kritik bir rol oynamaktadır. Bu projenin amacı doğal ormanlık avlanma sahalarında lisanslı avcıları gps destekli modüllerle izlemek ve saha ortamlarına yerleştiren silah sesi, alev, duman algılayıcı sensörler aracılığıyla kaçak avlanan avcıları ve meydana gelebilecek yangınları tespit eden sistemi geliştirmektir. Proje üç bölüm şeklinde planlanmıştır: 1.Yangın bulgularını ve silah sesi algılayıcı sensörler aracılığıyla avcı tespit sistemindeki sesli ve görsel uyarı sistemlerini devreye sokan arduino kısmıdır. 2.Arduino kısmı tarafından elde edilen verileri işleyerek, uyarı ve bilgilendirme sistemlerini denetleyen kodlama kısmıdır.

3.Lisanslı avcıların takması zorunlu olan gps bileklik ve yazılımıyla takiplerine imkan veren takip sistemidir. Projemiz; ormanlık avlanma sahalarında lisanslı avcıları gps destekli modüllerle izlemek ve sahaya yerleştiren silah sesi, alev, duman algılayıcı sensörlerle kaçak avlanan avcıları ve meydana gelebilecek yangınları tespit eden doğayı koruyamaya katkı sunan bir sistem geliştirmiştir.