Projeler

PROJELER

GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması Nedir?

Küresel ısınma bugün dünyanın sahip olduğu en büyük tehlikelerden biridir. Küresel ısınma atmosferde sera etkisi yaratan gazların yoğunluğunun artmasından kaynaklanmaktadır. Sıcaklık artışı ile birlikte buzulların erimeye başlaması, okyanuslardaki su seviyesinin yükselmesi ve tatlı su kaynaklarında görülen buharlaşma, biyolojik dengeyi bozmaktadır. Pek çok bitki ve hayvan türünün yaşamı tehdit altındadır. 1970’lerden itibaren küresel ısınmaya karşı dünya genelinde önlemler alınmaya başlanmıştır. Ülkemiz ise, 1980 öncesinde küresel ısınmaya yönelik tehdit oluşturacak sebepler bulunmadığından meselenin gerisinde kalmıştır. Fakat 1980’lerde başlayan sanayileşme, sera gazlarının salınımında hızlı bir artış yaratmıştır. Ülkemizde yasalarda gerçekleştirdiği düzenlemelerle küresel iklim sisteminin korunmasına yönelik önlemleri almaya başlasa da bu konuda bir devlet politikası belirlemek ve bir toplum kültürü oluşturulması açısından oldukça geç kalmıştır. Ülkemiz, küresel ısınmaya çözüm olarak görülen yenilenebilir enerji kaynakları bakımından oldukça zengindir. Ancak, bu kaynakların etkin şekilde işletilmesini sağlayacak teknolojik altyapıyı henüz kuramamıştır.

Bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılamaması hem dünya hem de ülkemiz üzerinde sürekli artan nüfus artışı ile paralel olarak tüketilebilir enerji kaynaklarının kullanımını çok hızlı bir şekilde yükselmektedir. Ülkemiz konumu itibariyle diğer ülkelere göre avantajlıdır. Ülkemiz, konumunun bu kadar iyi olmasına rağmen elindeki potansiyeli kullanacak ve bunu üretecek beyinlerin yetiştirilmesi konusunda eksiklik yaşamaktadır. Bundan dolayı yapmayı planladığımız faaliyetler sayesinde öğrencilerde farkındalık oluşturularak, çevresel sorunlara karşı üretici düşünce yapısının gelişmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda “Yenilenebilir-Dönüştürülebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi” Eylem planında kurumsal kapasite geliştirme bileşeni altındaki önemli bir faaliyet halkın ve özelde öğrencilerin konu hakkında bilinçlerinin arttırılmasıdır. Bu eksende geliştirilen “GAP Yeşil İnovasyon Projesi’nin” amacı “Yenilenebilir-Dönüştürülebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” alanında Bölge’deki ortaokul ve lise öğrencilerinin proje geliştirme, çevre bilinci, inovasyon yetenekleri ve bilinçlerinin arttırılmasını amaçlanmaktadır.

Proje beş aşamadan oluşmaktadır:
1- Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi konu özelinde eğitim materyallerinin kazandırılması, eğitim içeriklerinin kitapçığa dönüştürülmesi,
2- GAP İllerinde yakın geleceğin fabrikaları olarak isimlendirilen ve 4.sanayi devriminin temelini oluşturan 3d yazıcıların ve yenilenebilir enerji eğitimlerinin verilerek eğitimlerde kullanıma hazırlanması,
3- Bölge genelinde proje hazırlama, STEM ve İnovasyon eğitimlerinin verilmesi.
4- Şanlıurfa Bilim Şenliğinde “2022 GAP Yeşil İnovasyon Yarışması” düzenlenmesi.
5- Yarışma kapsamında gezi planlamalarının yapılması.(Yurtiçi gezilerin uygulanması planlanan tarihlerde sağlık ve güvenlik şartları uygun hale geldiğinde yapılacaktır.)